W ofercie naszego Przedsiębiorstwa znajduje się między innymi:

 • Wykonywanie sieci kanalizacyjnych;
 • Wykonywanie sieci wodociągowych;
 • Wykonywanie przyłączy wodociągowych;
 • Wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych.

Oprócz tego zajmujemy się również:

 • Rozbiórkami i burzeniem obiektów budowlanych;
 • Robotami ziemnymi;
 • Wykonywaniem robót ogólnobudowlanych;
 • Wykonywaniem robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków
  i budowli z elementów prefabrykowanych;
 • Wykonywaniem robót budowlanych drogowych;
 • Wykonywaniem specjalistycznych robót budowlanych;
 • Wykonywaniem robót budowlanych izolacyjnych;
 • Wykonywaniem instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych;
 • Budową obiektów inżynierii wodnej.

Istnieje również możliwość wynajmu nasze sprzętu. Oferujemy:

 • Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego w obsługą operatorską;
 • Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.